Lītu nedir, Lītu ne demek? Lītu’nun anlamı, Lītu’nun manası

Şehriyenin su ile soğutularak içine farklı baharat türlerinin konulması ile yapılan, soğuk yenen bir yemek türü.

Sözcük, Kaşgarlı Mahmud’un Divan-i Lügati’t-Türk’ünde geçer.