Ütiliter nedir, Ütiliter ne demek?

Faydacı, yararcı.

Sözcük, Latince faydalı anlamındaki utilis’ten geliyor. (Âlim Sözlük)