Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Görevleri Nedir?

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Görevleri Nedir?

Daha önceki adı Dernekler Dairesi Başkanlığı olan Genel Müdürlüğün görevleri şunlardır:

  • Derneklerin izne tâbi faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
  • Dernek ve birliklerin tüzel kişiliklerinin sona ermesi, tasfiyesi ve faaliyetten alıkonulması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
  • Dernek ve birliklere kütük numarası verilmesi, kütükten silinmesi ile ilgili işlemleri yürütmek ve izlemek.
  • Derneklerin yurt dışından sağlayacağı aynî ve nakdî yardımlara ilişkin işlemleri yürütmek.
  • Derneklerin 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununa göre yürütecekleri yardım toplama faaliyetleriyle ilgili işlemleri yürütmek.
  • 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 115 inci maddesinde belirtilen işlemleri yürütmek.
  • Dernek ve birlikler hakkındaki ihbar, şikâyet ve denetim taleplerini incelemek ve değerlendirmek.
  • Gerekli görülen hallerde, dernek ve birliklerin yönetim yerleri, müesseseleri ve her çeşit eklentileri ile defterleri, hesap iş ve işlemlerinin dernekler denetçileri tarafından denetlenmesini sağlamak.
  • Görev alanına giren konularda mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak…

 

Reklam

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*