1081’de Türkiye Selçukluları kesin kurulmuştu. Büyük Selçuklularda ise Melikşah, Türkiye Selçuklularının kurulmasından pek memnun değildi. Kardeşi Porsuk’u yollar ve Mansur’la beraber Porsuk da ölür. Böylece Süleyman Şah tek güç olarak kalır.

Bu dönemde Saltuk Bey Erzurum ve çevresini, Sökmen Bey Ahlat ve çevresini, Danişment Gazi (Gümüştegin) Orta Anadolu’yu, Artuk Bey Mardin ve çevresini ele geçirmişlerdir. Bu beyliklere Tevaif-i Mülk denir.

Reklamlar