Şantan nedir, Şantan ne demek?

Şarkı söylenen mekan.

Sözcük, Fransızca chantan’dan gelir. Şan sözcüğü de bu köktendir. (Âlim Sözlük)

Reklamlar