Çarşamba nedir, Çarşamba ne demek? Çarşamba’nın manası, Çarşamba’nın anlamı

1-Haftanın salıdan sonra, perşembeden önce gelen üçüncü günü.

2-Samsun’un bir ilçesi.

3-Samsun’un aynı adlı ilçesinin kurulduğu ovanın adı.

Sözcük, esasında Farsça’da dördüncü gün demektir. (Çeharşanba) Çehar, dört; şenbe veya şanba da gün anlamına gelir. Eski Ortadoğu medeniyetlerinin çoğunda gün, Yahudi kültürünün etkisiyle Pazar gününden başladığından, Çarşamba dördüncü gün olarak kabul görmekteydi. (Âlim Sözlük)