Elif nedir, Elif ne demek? Elif’in manası, Elif’in anlamı

1-Arap alfabesinin ilk harfi.

2-Kadın adı.

3-Bazı yerlerde erkeğe de verilen ad.

Sözcüğün esas anlamı öküz’dür.

Şöyle ki; Alfabeyi ilk bulan medeniyet, bugünkü Filistin topraklarında yaşayan Fenikelilerdir. Fenikeliler, alfabede harfleri isimlendirirken nesne, hayvan, şekil gibi unsurlara göre isim vermişler. Yaklaşık 25 unsurun şeklini harfin resmi, baş harflerini de harfin kendisi yapmışlar.

Elif de Fenike dilinde öküz demektir. Özellikle küçük a harfi, göz önüne getirildiğinde öküz başına benzediği fark edilecektir. El yazısı a (α) harfinde yuvarlağın bitimine çizilen çizgi kavislidir. Bu kavisin uçları öküzün boynuzlarını, yuvarlak da başını ifade eder. Matbaa a’sı da öküzün yandan görünümünü gösterir.

Fenike dilinde aleph (alef) öküz demektir. Aynı harf yakın uygarlık Arapça’ya elif, Yunanca’ya da alfa şeklinde geçmiştir. Arapça’da ilk harfler elifbe, Yunanca’da da alfabe şeklinde ifade edilir.

Ayrıca ev anlamına gelen bet de ev şeklinde bir harf olmuştur ki Arapça’da da ev, beyt demektir. Keza gmel de deve anlamına gelir ki Arapça’daki cim harfi de devenin hörgücünü andırır.(Âlim Sözlük)