Ciran nedir, Ciran ne demek? Ciran’ın manası, Ciran’ın anlamı

Ferit Devellioğlu, (Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lügat’ta üç ayrı anlamını verir:

1-Komşular (Cîrân)

2-Toprak testiler. (Cirân)

3-Bir kadın adı.

Sözcüğün ilk maddedeki anlamı Arapça câr, ikinci maddedeki anlamı ise yine Arapça cerre çoğuludur.