Karakoncolos Fırtınası nedir, Karakoncolos Fırtınası ne demek?

Kış aylarında görünen bir rüzgâr türüdür. Etkisi serttir.

24 Aralık-7 Ocak aralıklarında en tesirli dönemleri yaşanır.

Karakoncolos: Anadolu halk kültüründe Kış Cini. Karakoncul olarak da ifade edilir.