İzohalin nedir, İzohalin ne demektir?

İzohalin: Eş tuzluluk anlamına gelir. İz(o) eş, aynı anlamındadır, halin de tuzu ifade eder.

Denizlerde ve okyanuslarda eş tuzluluğu gösteren çizgilere, yani eş tuzluluk eğrilerine izohalin denir.

Reklamlar