Cihannüma nedir, Cihannüma ne demek? Cihannüma’nın manası, Cihannüma’nın anlamı

1-Dünya haritası.

2-Evlerin üstünde yer alan, her tarafı gösteren çatı.

3-Katip Çelebi’nin bir eserinin adı.

Sözcük, Farsça dünya anlamına gelen cihan ile gösteren anlamına gelen nüma’nın birleşiminden meydana gelmiş olup “dünyayı gösteren” anlamı kazanmıştır. (Âlim Sözlük)

Reklamlar