Gürzap nedir, Gürzap ne demek?

Türkiye’de ünlü bir tiyatrocu olan Can Gürzap’ın ve yine tiyatrocu olan babası Reşit Gürzap’ın soyadı.

Sözcüğün manası tam olarak bilinmemektedir. Ancak gürz’ün anlamlarından biri Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü’nde “Yaraları iyileştirmekte kullanılan iri yapraklı bir ot” şeklinde tanımlanır ve Farsça kökenlidir. Yine Farsça’da da ab sözcüğü su anlamına gelir. Türkçe’ye yabancı dillerden, özellikle Arapça’dan giren birçok sözcükteb harfi p harfine dönüşmüştür. Sondaki b harfinin p harfine dönüşme, Gürzap’ın bu ottan elde edilen suyu ifade etme olasılığı var. (Âlim Sözlük)