Vecihi nedir, Vecihi ne demek?

1-Yön, taraf.

2-Güzel, hoş.

3-Ünlü Türk pilotu Vecihi Hürkuş’un adı.

4-Gülen Gözler filminde Şener Şen’İn canlandırdığı karakterin adı.

5-Osmanlı tarihçisi Vecihi Hasan Efendi’nin adı.

Sözcük, Arapça vch kökünden gelir. Cihet, tevcih, teveccüh sözcükleri de bu köktendir. (Âlim Sözlük)