Hıyar Hakkı nedir, Hıyar Hakkı ne demek? Hıyar Hakkı’nın manası, Hıyar Hakkı’nın anlamı

Bir durumu seçmekte veya yapıp yapmamakta özgürlüğe hıyar hakkı ya da hakk-ı hıyar denir.

Sözcük, Arapça hyr kökünden gelir.

Örn: Enternasyonel bir anlaşma sebebiyle, uyrukluk seçme hakkı gibi.

(Âlim Sözlük)

Reklamlar