Ceberrut nedir, Ceberrut ne demek? Ceberrut’un manası, Ceberrut’un anlamı

Merhamet göstermeyen, acımasız.

Arapça cbr kökünden gelen cabarūt جبروت  “azamet, celal, olağanüstü büyük güç” sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice gbrkökünden gelen gebarūthā גברות  “güç, iktidar, yiğitlik, azamet” sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice gəbar גבר  “üstün olmak, galebe çalmak, güç göstermek” fiilinden türetilmiştir.

Sıfat olarak kullanımı 20. yy’da türemiştir. r jeminasyonu da yakın dönemin ürünü olmalıdır. • Karş. Aramice/Süryanice gebārā “yiğit, kudretli; penis”. ▪ Jastrow, Dict. of the Targumim, Talmud Bavli etc. sf. 234. Tevrat’ta ve diğer dini kitaplarda geçen Gabri-el (Cebrail) adı “tanrının kudreti” veya “Tanrı El’in penisi” olarak yorumlanabilir. (Nişanyan Sözlük)