Jenital nedir, Jenital ne demek? Jenital manası, Jenital anlamı

Fransızca génital “üreme organına ait” sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen genitalis sözcüğünden alıntıdır.

Bu sözcük Latince gignere, genit- “doğurmak” fiilinden +al° ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan*genə- kökünden türetilmiştir. (Nişanyan Sözlük)