İbtidaname nedir, ibtidaname ne demek?

Celaledddin Rumi’nin oğlu Sultan Veled’in Farsça ağırlıklı eseri. Eserde Türkçe düzyazılar da mevcuttur.