İbtidai nedir, ibtidai ne demek? İbtidai’nin manası, ibtidai’nin anlamı

1-Öğrenmenin ilk safhası, eski dilde ilkokul.

2-İlk okul seviyesindeki eserler.

Sözcük, Arapça kökenlidir.

Reklamlar